Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Belastingvrij schenken voor de eigen woning? Handel dan nog dit jaar!

19-12-2022

De ‘jubelton’ wordt afgeschaft. Wat kun je als ouder nu nog doen om je kind te helpen bij de financiering van een eigen woning op een belastingvriendelijke manier? Tot eind 2022 heb je nog een aantal mogelijkheden.

Wat is de jubelton ook alweer?
De jubelton is de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Dat betekent dat je een kind (in de leeftijd van 18 tot 40 jaar) maximaal € 106.671 belastingvrij mag schenken voor een eigen woning. Je kind betaalt dus over dit bedrag geen schenkbelasting. Dit is het bedrag dat in 2022 nog geldt. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Hoe wordt jouw vermogen straks verdeeld? Kies je voor vererving of voor schenking?

19-12-2022

Uiteindelijk kan jouw vermogen op twee manieren worden overgedragen: door middel van vererving of door schenking. Het verschil tussen beide is dat schenken plaatsvindt bij in leven zijn en vererving pas na overlijden.

De belastingregels rond schenken en erven kennen een progressieve tariefstructuur en lopen van minimaal 10 tot maximaal 40 procent. Het verschil is dat bij overlijden in één keer een bedrag vererft en dat bij schenking sprake kan zijn van jaarlijks kleinere bedragen. Simpel gesteld betekent dit dat hoe hoger het bedrag dat vererft na jouw overlijden, of het bedrag dat je schenkt bij in leven zijn, hoe hoger de belastingdruk bij de ontvanger.

AOW omhoog, pensioen omlaag?

19-12-2022

Per 2023 is er sprake van verhoging van de AOW met ca. 10%. Verhoging is natuurlijk goed nieuws voor gepensioneerden, maar heeft gevolgen voor iedereen die nog pensioen opbouwt.

Bij de opbouw van het pensioen via de werkgever wordt rekening gehouden met het feit dat later ook AOW  van de overheid (staatspensioen) wordt ontvangen. In de pensioenregeling bij de werkgever wordt dit doorgerekend, de zgn. AOW-franchise. Over dit deel van het salaris wordt bij de werkgever dus geen pensioen opgebouwd. 

Drie tips voor een comfortabele oude dag!

19-12-2022

Het blijft voor veel mensen een lastig begrip: pensioen. Het wordt vaak geassocieerd met oude, slecht ter been zijnde mensen die alleen nog maar achter de geraniums kunnen zitten. Niets is minder waar. Gemiddeld genomen heeft de Nederlander vanaf de pensioendatum nog heel wat jaren in goede gezondheid voor zich. Daarom is het wel slim om na te denken over het pensioen. Hoe sneller je het aandacht geeft, hoe meer tijd het heeft om te groeien.

Om het leuker te maken kun je pensioen beter bekijken als de fase waarin je financieel onafhankelijk bent. Je hebt jaren gewerkt voor je geld en dat hoeft dan niet meer. Hoe zorg je nu dat deze fase sneller aanbreekt of financieel comfortabel wordt?

Renteverwachting Hypotheken

19-12-2022

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
(t/m 5 jaar vast):
We verwachten dat de rente op leningen met een korte rentelooptijd stijgt.

Verwachtingen voor de lange rente
(vanaf 10 jaar vast):
We verwachten dat de rente op leningen met een lange rentelooptijd geleidelijk daalt.

10% van je pensioen in één keer opnemen: verstandig?

28-09-2022

Op 1 januari 2021 is de wet ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ingegaan. Alleen het onderdeel over het ‘bedrag ineens’ is uitgesteld, met als doel om dit op een aantal punten te verbeteren. Na goedkeuring in 2022 is de verwachte ingangsdatum 01-07-2023.

Als je met pensioen gaat moeten er een aantal keuzes gemaakt worden m.b.t. de pensioenuitkering. Het ‘bedrag ineens’ is een nieuwe keuze die daarbij komt. Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van een gegarandeerd pensioen of een van een pensioenkapitaal waarvoor je zelf een uitkering moet aankopen.

Beperking verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

28-09-2022

De spreidingsmogelijkheid voor het gebruik van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt beperkt voor 2022 en vervalt voor 2023. Dit stelt staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) voor in zijn fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 2017 kan iedereen tussen 18 en 40 jaar eenmalig (per schenker) ruim €100.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning. In het coalitieakkoord tussen de huidige regeringspartijen is afgesproken dat deze schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft.

Een beter beleggingsrendement met ‘potjes denken’

28-09-2022

Stel jezelf eens de volgende situatie voor. Je bent in het casino voor een gezellige avond uit. Nadat je een rondje hebt gemaakt en alle roulettetafels, gokmachines en de bar hebt gezien, ga je ervoor: je waagt een gokje. Laat dat gokje nou net niet tegenvallen, want de 50,- euro die je zojuist hebt ingezet is zomaar verdubbeld! Daar sta je dan ineens met 100,- euro in je hand. Je hebt 50,- euro gewonnen, terwijl je van plan was om enkel 50,- euro te besteden aan een leuke avond. Wat een succes!

Maar wat ga je doen? Zet je het bonusgeld all-in op de roulettetafel of ga je naar huis met het extra geld?

Plannen kabinet voor afschaffen oudedagsreserve 

28-09-2022

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. De oudedagsreserve is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. 

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dat betekent dat het hele bedrag in één keer vrijkomt en de burger daar belasting over betaalt. Of het kan worden omgezet in een lijfrente product. 

Renteverwachting Hypotheken

28-09-2022

Verwachtingen voor de korte/variabele rente
(t/m 5 jaar vast):
We verwachten dat de rente op leningen met een korte rentelooptijd stijgt.

Verwachtingen voor de lange rente
(vanaf 10 jaar vast):
We verwachten dat de rente op leningen met een lange rentelooptijd eerst stijgt en vervolgens daalt.

Durf te blijven beleggen!

01-01-2022

Elke belegger weet dat het cruciaal is om op het juiste moment in te stappen. Als de beurs zich op een dieptepunt bevindt, moet je aankopen. Nadat je een mooie rit naar boven hebt gemaakt, stap je op het hoogste punt uit. Dit is dé manier om rendement te maken! Toch?

Zo bederft je geld elk jaar een beetje

01-01-2022

Het zal je niet ontgaan zijn: de laatste maanden is de inflatie in Nederland hard opgelopen. Zo was de inflatie in januari 2021 nog 1,6%, maar aan het eind van dat jaar was deze opgelopen tot wel 5,7% en begin dit jaar zelfs tot 7%. Inflatie meet de algemene toename van de prijs van goederen en diensten. Simpel gezegd betekent dat: hoeveel duurder is je kopje koffie, spijkerbroek of tankbeurt ten opzichte van een jaar geleden? Hoe sterker de prijsstijging, hoe hoger de inflatie.

Help je werknemer met kiezen!

01-01-2022

Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, signaleert dat deelnemers die bij hem aankloppen soms spijt hebben van een eerder gemaakte keuze. Vaak willen ze die terugdraaien. De ombudsman roept pensioenuitvoerders daarom op om deelnemers beter te begeleiden bij het maken van belangrijke keuzes over hun (toekomstige) pensioen. 

splitsing

Extra keuzerecht bij pensioen aantrekkelijk, maar is het ook verstandig?

01-01-2022

In de komende jaren verandert er veel op het gebied van pensioenen. Op 1 januari 2023 krijgen pensioendeelnemers het recht om 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Of het verstandig is om van dit recht gebruik te maken, is de vraag. 

contract tekenen

Onderneming niet aangesloten bij een bedrijfstak­pensioenfonds? Let op!

01-01-2022

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist dat maaltijdbezorger Deliveroo onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Beroepsvervoer (Bpf Vervoer) valt. Hiermee zal het bedrijf met terugwerkende kracht ruim € 600.000 aan pensioenpremies moeten afdragen aan het pensioenfonds.

Loterij nodig om je financiële toekomstdoel te behalen?

01-01-2022

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist dat maaltijdbezorger Deliveroo onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Beroepsvervoer (Bpf Vervoer) valt. Hiermee zal het bedrijf met terugwerkende kracht ruim € 600.000 aan pensioenpremies moeten afdragen aan het pensioenfonds.

belasting dienst

Belastingheffing box 3

01-01-2022

In de afgelopen jaren is er veel onrust geweest over de belastingheffing over het vermogen. Na een aantal rechtszaken heeft de Hoge Raad in 2021 aangegeven dat de belastingheffing niet correct is. Op 28 april 2022 maakte het kabinet de eerste plannen voor de aanpassing van de belastingheffing in box 3 bekend.

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op

bedrijfs logo
Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
09:00 - 17:30

Kantoorgegevens

AFM

12005765
Kifid 300.003028
KVK 28106186
Volg ons op LinkedIn
Deel deze pagina
© Dutch media lab